Nederlandse jongere speecht op UNESCO-top


NJR

PERSBERICHT
Parijs/Utrecht, 09 november 2013

Nederlandse jongere speecht op UNESCO-top
Jongerenvertegenwoordiger Ilona roept op tot het betrekken van jongeren

Jongerenvertegenwoordiger naar UNESCO Ilona Rozenboom heeft tijdens haar speech bij de tweejaarlijkse UNESCO-top in Parijs opgeroepen tot het betrekken van jongeren in het zoeken naar oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. In de speech die zij, samen met de Noorse Hanne Sofie Lindhal, namens alle internationale jongerenvertegenwoordigers heeft gehouden, benadrukt ze ook de rol van onderwijs en leervormen in de ontwikkeling van jongeren. “Het gaat daarbij niet alleen om wat je leert in de schoolbanken, maar vooral om wat je leert in de wereld daaromheen, gewoon door dingen te doen!”

Tijdens de UNESCO-top, die dit jaar van 5 tot 20 november plaatsvindt in Parijs, wordt de huidige directeur-generaal herkozen, worden budgeten vastgesteld en worden oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op gebieden als onderwijs, cultuur en wetenschap bedacht. Zo heeft onderwijs in de Post-2015 agenda hoge prioriteit. Rozenboom heeft de kans gekregen om namens jongeren te spreken bij de commissie Onderwijs. “Het voelt onwerkelijk om hier de wereldleiders toe te mogen spreken, maar tegelijkertijd zou het eigenlijk ook niet anders moeten zijn.

Wij jongeren moeten straks de toekomst vorm gaan geven en verantwoordelijkheid nemen voor alles wat daarin gebeurt”, vertelt Rozenboom. “En dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat bij de gesprekken die nu over de toekomst plaatsvinden, jongeren niet al zouden worden betrokken!”

Als onderdeel van de Nederlandse delegatie onder leiding van minister Bussemaker, waakt Rozenboom voor het belang van Nederlandse jongeren. “Daarom hebben we er ook aangedrongen op dat er wereldwijd nog beter wordt gekeken naar hoe onderwijs aansluit op de arbeidsmarkt. We zien nu al hoe de jongerenwerkloosheid toeneemt en de verhouding tussen werkende ouderen en werkende jongeren steeds verder zoek raakt.” Volgens de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger en haar internationale collega’s begint het antwoord al in de eerste onderwijsfases.
Daarnaast ziet de jongerenvertegenwoordiger ook al wel de goede dingen die UNESCO aan het doen is. “Een heel sterk initiatief van UNESCO is de TVET of Technical and Vocational Education Training”, legt Rozenboom uit. “Die stelt iedereen, van elk geslacht en elke leeftijd, binnen instituten en werkomgevingen in staat om zich op formele, niet-formele en informele wijze te blijven ontwikkelen. Daarbij kan het gaan om het leren van nieuwe vaardigheden of juist bestaande vaardigheden verder uit te diepen.”

De komende dagen blijft Rozenboom zich inzetten voor de kansen die er voor jongeren liggen en kunnen worden gecreëerd. “Al moeten we daarbij ook naar onszelf blijven kijken. We hebben UNESCO daarom ook gevraagd serieus te investeren in jongerenvertegenwoordiging-programma’s wereldwijd. In sommige landen worden de jongerenvertegenwoordigers gewoon twee weken voor het UNESCO Youth Forum van een universiteit geplukt. Maar zo kunnen ze toch helemaal geen jongeren vertegenwoordigen op het tweejaarlijkse forum? We moeten naar een situatie waarin jongeren ook echt namens jongeren kunnen spreken. Dat door echt met hun jongeren in contact te staan, tijd en energie in jongerenbelangen en –onderwerpen te steken en die commitment met een betere toekomst aan te gaan!”

Jongerenvertegenwoordigers
NJR begeleidt en ondersteunt en adviseert jongerenvertegenwoordigers, zodat zij de stem van Nederlandse jongeren kunnen laten horen. Naast de jongerenvertegenwoordigers naar UNESCO, zijn er ook voor de VN, Europese Zaken en Duurzame Ontwikkeling jongerenvertegenwoordigers actief. Zij vormen de schakel tussen jongeren en (politieke) instanties. Jongerenvertegenwoordigers gaan op zoek naar de meningen en ideeën van jongeren en bespreken die vervolgens met beleidsmakers en de Verenigde Naties.

NJR
Bij NJR werken ongeveer 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media-)campagnes en projecten voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen, of dat nou in hun buurt of bij de VN in New York is. Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei organisaties over jeugdbeleid.