Istanbul dag #3


Vandaag hebben we ons werk verder verdiept. Waar we gisteren inzoomden naar de post-2015 agenda, gingen we vandaag verder op educatie in de post-2015 agenda. We zijn aan de slag gegaan met het in kaart brengen van alle problemen die we tegenkomen in onze eigen landen als het gaat om educatie. Deze problemen zijn terug te leiden naar een aantal thema’s. De belangrijksten zijn seksuele voorlichting, religie  & discriminatie, sociale druk, toegankelijkheid en de arbeidsmarkt & hoger onderwijs.

Er vindt een hoop discriminatie plaats in andere landen. Ik slaap op een kamer met Ana, een meisje uit Roemenië. Ze vertelde me dat er veel sprake is van segregatie in de klassen in haar land. Deze segregatie vindt voornamelijk plaats tussen Roma’s en Roemeense mensen. De Roma’s zitten achterin de klas, de Roemeense kinderen voorin. De Roma’s komen eigenlijk alleen naar school vanwege het voedselprogramma van de overheid. Ieder kind dat op school is krijgt namelijk een gratis croissant en appel voor de lunch. Dit hebben ze nodig, want het is in veel gevallen de enige kans op eten op een dag.
Zonder deze stimulans zouden ze waarschijnlijk niet naar school komen. Enerzijds omdat hun ouders vaak vinden dat het verdienen van geld belangrijker is dan het volgen van educatie. Anderzijds omdat de segregatie ook inhoudt dat ze vaak geen schoolboeken hebben, geen antwoord mogen geven op de vragen en niet mogen participeren in de klas. Het is niet uniek dat deze leerlingen de basisschool verlaten zonder te hebben leren lezen en schrijven.

Ik wist heus wel dat het leven niet overal zo fijn is als in Nederland, en ik weet ook dondersgoed dat discriminatie gewoon bestaat. Maar de voorbeelden die de jongeren hier geven, de dingen die zij daadwerkelijk mee hebben gemaakt, dat biedt wel nieuwe inzichten. Een meisje uit Georgia in een rolstoel is nooit naar school geweest, want er is niets rolstoeltoegankelijk. Een blinde jongen uit Montenegro kan wel naar school, maar kan niet goed leren omdat hij geen braille- of audioboeken krijgt.

In Nederland hebben we ook problemen. Een paar maanden terug las ik een artikel van de Kinderombudsman, die schreef dat duizenden kinderen in Nederland niet naar school gaan, vaak vanwege medische redenen. En we hebben ook problemen met voortijdige schoolverlaters. Deze problemen zijn zoveel simpeler op te lossen dan de problemen waar de jongeren hier mee te kampen hebben. Wij zijn best in staat tot maatwerk, tot individuele oplossingen. We kunnen er best voor zorgen dat ieder kind onderwijs ontvangt.

Zullen we dat doen?