De eerste twee maanden in de wereld van UNESCO


De afgelopen maanden zijn moeilijk op één bladzijde samen te vatten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NJR afgelopen voorjaar ben ik verkozen tot de nieuwe jongerenvertegenwoordiger UNESCO. Sindsdien staat mijn leven op z’n kop! In eerste instantie moest ik even bijkomen van de spanning van de sollicitatie en de adrenaline van de verkiezing, maar voor ik het wist stond de pers alweer op m’n stoep. Natuurlijk heb ik hen vriendelijk te woord gestaan, met als resultaat onder andere een groot artikel in de Metro.

Vervolgens zou het echte werk moeten beginnen. De hoofdtaak van een jongerenvertegenwoordiger is toch het verzamelen van input bij jongeren. Helaas begon op dat moment net de zomervakantie, waardoor ik nog maar erg weinig jongeren heb gesproken. De afgelopen drie maanden zijn dan ook vooral ingevuld met kennismakingsgesprekken bij allerlei organisaties, plannen smeden en een goede werkgroep opzetten.

Achteraf gezien ben ik erg blij dat er zo’n pauze-periode inzat. We hebben wel erg hard gewerkt, maar ik had de kans om even te ‘landen’ voordat er meters gemaakt moesten worden. Daarom kan ik nu beter wat meer vertellen over onze plannen dan over wat ik exact gedaan heb. Hoewel dat op hetzelfde neerkomt.

In oktober gaan Anne en ik naar Parijs. Daar gaan we meelopen bij de Uitvoerende Raad van UNESCO, om contacten op te doen en een beter beeld van de organisatie te krijgen. Als het goed is gaan we ook naar de conferentie van IIEP: ‘Engaging Youth in Planning Education for Social Transformation.’ Dat betekent dat wij ons wat meer op educatie gaan richten dan we voorheen gedaan hebben.

Om een brug te slaan tussen cultuur en educatie, gaan we een nieuw project opzetten dat zich richt op cultuureducatie. Dit willen we gaan vormgeven in een ander concept dan gastlessen. Het idee is nu iets met een festivaltour, maar is echt nog een idee in de startblokken. Daarom hoop ik jullie hier later meer over te vertellen.

In april heeft de regering de UNESCO-conventie voor de bescherming van cultureel immaterieel erfgoed ondertekend. Nederland was daarin vrij laat, het verdrag lag al jaren te wachten. Nu betekent het dat Nederland een lijst moet gaan opstellen van ons cultureel immaterieel erfgoed. Daarvoor is een adviescommissie samengesteld, waarin mogelijk plaats is voor de jongerenvertegenwoordigers. Binnenkort hebben we een bespreking op het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Als dit gaat lukken, betekent het dat we een directe ingang hebben om de resultaten van de In The Picture gastlessen ook daadwerkelijk om te buigen naar concrete resultaten. Dit zou een fantastische mijlplaal zijn!

Tot slot zijn we nog bezig met het vergroten van het In The Picture-project. We zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om In The Picture internationaal te maken. Immers, als via dit project in Nederland jongeren invloed uit kunnen oefenen op de lijst van immaterieel erfgoed, is het ook een goede opening voor andere landen. We hebben hierover al gesprekken gehad op het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. In december is er een conferentie in Parijs over Immaterieel Erfgoed. Mogelijk kunnen we daar een presentatie geven over In The Picture en het concept neerleggen bij andere landen. Zo kan er internationaal een onderzoek worden gestart naar het immaterieel erfgoed van jongeren.