Aruba dag #3


Dag #3. Wat vliegt de tijd! Deze dag was een big day voor de jongeren. We mochten de dag openen met een workshop van drie kwartier over het betrekken van jongeren bij immaterieel cultureel erfgoed. Ik zou de workshop geven, maar ik heb alle aanwezige jongeren betrokken door ze wat te laten vertellen over hun structuren [zoals jongerenvertegenwoordiger, jeugdparlement, werkgroep etc] en hun best practices. De best practices waren geniaal! Ik vertelde eerst wat over In The Picture, een Nederlands gastlesproject, en onze samenwerking met het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, waardoor we nu een studiedag en een tijdschrift gaan organiseren. Toen ik de zaal vroeg om hun ervaringen, gingen de mensen letterlijk op hun stoelen staan. Springen. Zwaaien. Microfoons inpikken. Bizar!

Na de workshop hebben we onze Youth Recommendations uitgedeeld, een brief waarin we 7 punten benadrukken die wij als jongeren van zeer groot belang vinden. Namelijk:

  1. Maak jongeren tot speerpunt. Jongeren zijn cruciaal als het gaat om het beschermen, doorgeven en bewaren van immaterieel cultureel erfgoed. Immaterieel erfgoed moet immers altijd doorgegeven worden aan een nieuwe generatie, en de jongeren zijn de nieuwe generatie. Dat betekent dat jongeren een grote mate van aandacht verdienen in de uitvoering van dit verdrag.
  2. Zorg voor een duurzame structuur om jongeren te betrekken bij immaterieel cultureel erfgoed. Jongeren willen participeren, maar moeten wel de middelen en ondersteuning krijgen om dit te doen. Overal zijn jongeren die betrokken willen raken bij het behouden van cultuur. Het is aan de Koninkrijksdelen om de ruimte hiervoor te scheppen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een jongerenwerkgroep, een jongerenvertegenwoordiging of een jongerenminister.
  3. Betrek jongeren bij de implementatie van het verdrag. Het is van groot belang dat de uitvoering van het verdrag in samenwerking met de jongeren wordt gedaan. Zij moeten immers het doorgeven waarborgen. Daarom moeten jongeren een geïntegreerd onderdeel van de delegaties vormen. Jongeren kunnen bijvoorbeeld zitting nemen in de toetsingscommissie en de adviesraad. Jongeren moeten daarom ook betrokken zijn bij het Capacity Building Programme. Omdat het om consensus tussen generaties gaat, hebben aparte jongerenbijeenkomsten niet de voorkeur.
  4. Investeer in educatie over immaterieel cultureel erfgoed voor jongeren én volwassenen. Integreer deze educatie als module in bestaande onderwijssystemen. Dit kan zowel in formele als non-formele educatie plaatsvinden, zoals het vormen van clubs op middelbare scholen.
  5. Hanteer een bottom-up benadering. Het is belangrijk dat de motivatie van jongeren om erfgoed te dragen intrinsiek is. Natuurlijk moet er goede informatievoorziening zijn, zodat jongeren een gefundeerde keuze kunnen maken. Als jongeren bepaald erfgoed niet willen dragen, ondanks de informatievoorziening en de poging tot motivatie, mag er nooit gedwongen worden. Wij geloven echter dat, met de juiste methodieken, jongeren altijd te empoweren zijn.
  6. Zorg voor een leuke ervaring van immaterieel cultureel erfgoed. Bij het ontstaan van immaterieel cultureel erfgoed heeft de bevolking dit altijd als nuttig of leuk ervaren, anders zou er nooit draagkracht gewonnen zijn. Het is van groot belang dit geniet-aspect in het oog te houden. Als er daarvoor dynamiek en verandering in het erfgoed nodig is, dan is dat noodzakelijk. Vasthouden aan de oorsprong mag een streven zijn, maar nooit een doel. 
  7. Werk constructief samen binnen het Koninkrijk. De horizon van jongeren verbreed met de dag. De wereld wordt steeds kleiner. Dat betekent dat het voor jongeren van zeer groot belang is dat er wordt samengewerkt binnen het Koninkrijk. Natuurlijk moet de identiteit van de verschillende Koninkrijksdelen niet verloren gaan. Daarom adviseren wij om de kaders van de implementatie van het verdrag gezamenlijk op te stellen in een werkgroep, maar de concrete invulling binnen de culturele identiteit van de eigen thuisbasis te vormen. Laten we ons op een constructieve toekomst richten.

Onze recommendations werden echt heel goed ontvangen! Waarschijnlijk worden ze direct overgenomen in het te maken programmavoorstel voor de samenwerking tussen de eilanden bij de implementatie van het verdrag. We mogen trots zijn!

Om 18:00 begon mijn telefoon opeens verschrikkelijk te rinkelen, buzzen en ratelen. Helemaal vergeten, maar in Nederland begon mijn verjaardag op dat moment! Toen ik dat even mompelde door een gesprek omdat ik even op wilde nemen, kwamen er opeens tientallen mensen voor me zingen, taart brengen, me feliciteren en zoenen uitdelen. Ik dacht dat mijn verjaardag hier een beetje zielig zou zijn, maar ik voelde me verschrikkelijk jarig!

Nu is de nieuwe dag begonnen, maar mijn verjaardag gaat nog wel even door. De conferentie zelf is voorbij nu, maar ik blijf nog even om wat meetings bij te wonen met erfgoedgemeenschappen en jongeren. Nog 2 hele dagen hier en maar 2 meetings op het programma, dus ik kan lekker rustig aan doen [en die berg mails bijwerken]. Tot snel!