Kunst & School conferentie 2014


Op 8 oktober 2014 vond de allereerste Kunst en School conferentie in het Westland plaats. Vorig jaar was er al wel een bijeenkomst, namelijk de Kickoff Cultuureducatie met Kwaliteit. Vanaf dit jaar zal Westland Cultuurweb jaarlijks de Kunst en School conferentie organiseren. De conferentie staat in het teken van Cultuureducatie met Kwaliteit. Geïnteresseerden uit het onderwijsveld en uit culturele instellingen kunnen hier kennis maken met de doorlopende leerlijnen cultuureducatie voor het primair onderwijs en de mogelijkheden tot training en begeleiding.

De conferentie is voor een brede doelgroep van leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, directeuren en bestuurders in het Westlandse basisonderwijs, educatief medewerkers, vrijwilligers, kunstvakdocenten, zelfstandig kunstenaars, directeuren en bestuurders van Westlandse culturele organisaties, ambtenaren, politici en ieder ander die belangstelling heeft voor cultuureducatie met kwaliteit in Westland.

De conferentie biedt praktische workshops en presentaties, een lezing door neurowetenschapper prof. dr. Erik Scherder van de Vrije Universiteit Amsterdam en een culturele markt om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Ook dans, muziek en theater zijn met korte optredens aanwezig!

Het programma kent diverse onderdelen, specifiek vormgegeven voor het onderwijs en het culturele veld. Het plenaire gedeelte dat bestaat uit de lezing en de culturele markt is voor iedereen toegankelijk. Deze conferentie is vormgegeven door een werkgroep met vertegenwoordigers uit het basisonderwijs en het culturele veld.

Ik heb zelf in het middagprogramma een presentatie over Cultuureducatie met Kwaliteit aan het onderwijsveld gegeven. ‘s Avonds gaf ik een workshop over het creëren van aanbod door culturele aanbieders binnen de ontworpen doorlopende leerlijnen cultuureducatie. Het was een zeer inspirerende dag.

Bron: Westland Cultuurweb (6 oktober 2014). Kunst & School Conferentie door Westland Cultuurweb.
Foto: Westland Cultuurweb