Indienen eindscriptie


Morgen is het zover! Dan mag ik mijn eindscriptie over het ontwerpen van een leerlijn vakoverstijgend werken met cultuureducatie indienen. Na maanden van interviews met aanbieders en best practices, uitpluizen van basisschoolmethodes en vooral veel lezen en schrijven is het moment daar nu echt. In een later stadium zal ik mijn volledige scriptie uploaden, maar hier alvast een alinea met de conclusie van de hoofdvraag.

 

Hoofdvraag: Hoe kan Westland Cultuurweb in een homogene aanpak voor alle 46 Westlandse basisscholen leerlijnen cultuureducatie ontwikkelen, waarbij zaakvakken en cultuureducatie met elkaar integreren?

Westland Cultuurweb kan lessen en lessenreeksen ontwikkelen die op verschillende manieren aansluiten bij de wensen van de scholen. Voor taal en rekenen kunnen er losse lessen voor ieder leerjaar ontwikkeld worden, waarin ingegaan wordt op taal- en rekenregels. Hierbij kan aan worden gegeven hoe de lessen aansluiten bij de diverse gebruikte methoden. De scholen kunnen ze ter versterking van hun reguliere onderwijs inzetten. Voor wereldoriëntatie kunnen er voor de onderbouw lessenreeksen en voor de bovenbouw losse lessen ontworpen worden. De reeksen voor de onderbouw hoeven geen vast thema of vaste doelen te behalen, maar moeten wel aansluiten bij alle wereldoriëntatievakken in één reeks. De losse lessen voor de bovenbouw moeten afzonderlijk ingaan op geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs en dienen aan te sluiten bij de verschillende methodes die de scholen gebruiken. Naast het ontwikkelen van lessen en lessenreeksen dient Westland Cultuurweb trainingen te ontwikkelen over bijvoorbeeld het werken met dramawerkvormen en woordenschat en over vaardigheden die de leerkrachten nodig hebben om de lessen te geven.