Focusgroep afstudeerscriptie


Vanmiddag heeft de focusgroep voor mijn afstudeerscriptie plaatsgevonden. Aan de focusgroep namen vijf leerkrachten uit het Westlands primair onderwijs deel. Hierbij deel ik graag mijn conclusie met betrekking tot de focusgroep. Behoorlijk interessant – het gaat in ieder geval flink tegen mijn verwachtingen in.

 

Welke ondersteuning hebben leerkrachten van het Westlands primair onderwijs nodig bij het integreren van cultuureducatie met zaakvakken?

Uit de focusgroep kwam naar voren dat de leerkrachten gedetailleerde, uitgewerkte lesplannen nodig hebben. Voor taal en rekenen hebben ze losse lessen nodig, die ze ter versterking van bepaalde taal- en rekenregels in kunnen zetten. Deze lessen mogen geen extra tijd kosten. Voor wereldoriƫntatie hebben ze voor de onderbouw vakoverstijgende reeksen nodig, die bij meerdere wereldoriƫntatievakken aansluiten. Voor de bovenbouw hebben ze losse lessen nodig die ze in kunnen zetten in relatie tot hun reguliere methoden. Deze lessen mogen wel extra tijd kosten, zeker als ze de kunstvakken beslaan die toch al op het rooster staan (muziek en beeldende kunst). De leerkrachten raden een focus op de wereldoriƫntatievakken aan.

Naast uitgewerkte lessen en lessenreeksen hebben de leerkrachten ondersteuning nodig in de vorm van teamtrainingen. Deze trainingen moeten in ieder geval ingaan op werkvormen om drama met woordenschat te combineren, maar ook op de vaardigheden die nodig zijn om de ontworpen lessen uit te voeren.