Differentiatieminor Cultuureducatie


Vandaag heb ik mijn eerste contactdag voor de minor die ik het komende half jaar ga volgen gehad. Ik volg de minor Cultuureducatie aan Hogeschool Windesheim. In het eerste blok van deze minor ga ik aan de slag met enkele cursussen:

  • Kunst en Cultuur Beleven 1: ik ga naar 3 voorstellingen/tentoonstellingen, 3 lezingen en 3 workshops. Hierover maak ik een kunstdossier en een digitale vertelling. Ik ga me verdiepen in opera, videokunst en beeldende kunst tweedimensionaal.
  • Theorie van Kunst en Cultuur 1: ik doe een verdiepend onderzoek naar het Gesammtkunstwerk van Wagner, en hoe dat naar voren komt in Wagners Der Ring des Nibelungen en de Beurs van Berlage in Amsterdam. Daarnaast maak ik een theorietentamen over esthetica, kunstgeschiedenis, beeldcultuur en cultureel erfgoed.
  • Cultuureducatie in het Onderwijs: ik leg een portfolio aan waarin ik mijn visie op cultuureducatie uitwerk, enkele websites voor cultuureducatie in de klas toelicht en presenteer en enkele cultuureducatiemethoden vergelijk.
  • Oriëntatie op Cultuureducatie: ik ontwerp samen met mijn medestudent Liz Pardoen een excursie in Den Haag met als thema Den Haag als stad van Vrede en Recht. Ik loop een literaire excursie in Leiden en presenteer onze eigen excursie.

Ik heb er heel veel zin in! Vanaf november volg ik nieuwe cursussen die mijn kennis over cultuureducatie verder zullen verdiepen.