Werkervaring


2014 Projectmedewerker Westland 10 jaar, Westland Cultuurweb
In 2014 bestond de gemeente Westland 10 jaar. Er werd een groot festival georganiseerd om dit te vieren. Bij Westland Cultuurweb ging ik aan de slag om twee dagen in het teken van lokale cultuuruitingen te organiseren. Maar liefst 1500 betrokkenen (optredende groepen zoals koren en theaterverenigingen, maar ook vrijwilligers) waren in deze twee dagen in touw. Ik was verantwoordelijk voor het onderdeel popmuziek, waarin ik samenwerkingen tussen Westlandse muzikanten faciliteerde. Daarnaast ondersteunde in de organisatie van onder andere het kinderdorp, de programmering en logistieke zaken.

 

2012-2014 Nederlandse Jongerenvertegenwoordiger naar Unesco, NJR
In juni 2012 verkoos de Algemene Vergadering van NJR, de Nationale Jeugdraad, me tot Nederlandse Jongerenvertegenwoordiger naar Unesco 2012-2014. Hiermee heb ik een mandaat verkregen om gedurende twee jaar de stem van Nederlandse jongeren te laten horen op Unesco-gerelateerde onderwerpen.

Een jongerenvertegenwoordiger vormt de schakel tussen Nederlandse jongeren en (politieke) instanties in binnen en buitenland. Er zijn acht jongerenvertegenwoordigers in Nederland, die in duo’s op vier thema’s werken: de Algemene Vergadering van de VN, Duurzame Ontwikkeling, Europese Zaken en Unesco. De jongerenvertegenwoordigers geven in heel Nederland gastlessen, workshops, zitten in panels, zetten enquêtes uit en trekken hun mond open tijdens debatten. Met de input die ze hierbij verzamelen gaan ze met beleidsmakers om tafel om zo de jongerenstem door te laten klinken. De functie van jongerenvertegenwoordiger omvat de volgende taken:
-    Gastlessen geven om de mening van jongeren op te halen (middelbaar en hoger onderwijs).
-    Onderzoek doen, bijvoorbeeld naar wat jongeren van een vuurwerkverbod vinden (december 2013).
-    Projecten opzetten en uitvoeren, zoals het maken van een jongerenmagazine over immaterieel erfgoed (2013).
-    Vergaderingen bijwonen om de stem van jongeren te laten horen, zoals bij de Nationale Unesco Commissie, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Ministerie van OCW en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.
-    Spreken op evenementen, zoals mijn speech in november 2013 aan de General Conference van UNESCO.
-    Internationale conferenties bijwonen, zoals het Unesco Youth Forum, een koninkrijksconferentie over immaterieel erfgoed en diverse Unicef-conferenties over het recht op onderwijs.