Naschoolse kunstcursussen, Cultuurweb


Westland Cultuurweb is per schooljaar 2015-2016 gestart met het ondersteunen van naschoolse kunstcursussen in acht dorpskernen. In de eerste helft van 2015 heb ik gewerkt aan het opzetten van het programma, waarin ik scholen en culturele aanbieders met elkaar heb verbonden.

De gemeente Westland bestaat uit elf dorpskernen. In acht van de elf dorpskernen hebben scholen zich aangemeld om aan de slag te gaan met naschoolse kunstcursussen. In diverse kernen gaat het hierbij om meerdere scholen, waarbij ik de processen om tot samenwerking te komen heb begeleid. Samen met de deelnemende scholen heb ik de wensen en mogelijkheden onderzocht. Hierop heb ik samenwerkingen met diverse bso’s gefaciliteerd. Ook was ik actief in de zoektocht naar aanbieders voor de naschoolse cursussen. Al het aanbod van voldoende kwaliteit heb ik opgenomen in een brochure, waar de scholen hun cursussen uit konden kiezen. Na het maken van de keuze heb ik de roosters gemaakt en alle logistieke zaken zoals de begrotingen en het drukken van de flyers afgehandeld. In het schooljaar 2015-2016 werden er op acht plekken tachtig cursussen aangeboden, aan maar liefst 1100 kinderen.

Zie hier meer informatie over het programma.