Jongerenconferentie gemeente Westland


Op 20 november 2014, de internationale dag van de rechten van het kind, vond de jeugdconferentie van de Gemeente Westland plaats. Op deze dag kwamen tientallen jongeren en professionals samen om over thema’s te praten die voor jongeren belangrijk zijn.

De conferentie werd geopend door wethouder Marga de Goeij. Vervolgens vertoonde Stichting StreetliveTV, waar ik deze opdracht voor heb gedaan, een documentaire van 20 minuten over de leefwereld van Westlandse jongeren. Daarna volgden twee rondes workshops, waarbij ingegaan werd op talentontwikkeling, arbeid, leefbaarheid, gezondheid, zorg en participatie. In verschillende werkvormen deelden jongeren hun ervaringen met betrekking tot deze thema’s. Uit elke denktank kwamen drie ideeën om de situatie voor jongeren te verbeteren. Op grote flipovervellen werden deze ideeën naar de plenaire zaal gebracht, waar met behulp van stickers de beste ideeën werden uitgezocht.

Na de denktanks werden de Uitblinkers uitgereikt, een nieuwe prijs om jongeren die zich inzetten voor de Westlandse samenleving in het zonnetje te zetten. De conferentie werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling van de ideeën wat uitmondde in een actieplan en een borrel.

Voor Stichting StreetliveTV heb ik de afgelopen maanden jongeren gezocht, gecoacht en begeleid in het deelnemen aan de jeugdconferentie. Met diverse groepen jongeren hebben we korte documentaires over hun leefwereld gemaakt. Het was een ontzettend uitdagende en leerzame ervaring.