Cultuureducatie met Kwaliteit, Cultuurweb


In 2013 is Westland Cultuurweb gestart met het uitvoeren van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in de gemeente Westland. Sinds juni 2014 huurt de organisatie me in om hieraan te werken. Cultuureducatie met Kwaliteit is een landelijke regeling om cultuureducatie in het primair onderwijs te versterken. Deze regeling kan door culturele instellingen op lokale wijze ingevuld worden.

In eerste instantie heb ik me bij Cultuurweb met name ingezet om doorlopende leerlijnen te ontwikkelen. Ik was o.a. projectleider van de ontwikkeling van de leerlijnen cultureel erfgoed, beeldende kunst, nieuwe media en vakoverstijgend werken. Daarnaast heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling en evaluatie van de leerlijnen dans, theater, muziek en literatuur & filosofie. Ik heb het ontwikkelen van een speciale leerlijn voor het Speciaal Onderwijs (cluster 4) gecoördineerd. Een tweede belangrijke taak is het werven en begeleiden van de basisscholen. Ik geef sinds het begin van mijn betrokkenheid bij Cultuurweb veel trainingen, coaching en cursussen aan leerkrachten(teams) en kunstdocenten.

Sinds 2016 werk ik als projectleider van Cultuureducatie met Kwaliteit. Als projectleider houd ik me met name bezig met het aansturen van medewerkers, de financiën, monitoring en evaluatie, fondsenaanvragen, beleidsontwikkeling, verantwoording, kennisdeling, kwaliteit en inhoudelijke vernieuwing. Ik stel de jaarplannen en –begrotingen op en formuleer opdrachten, voor zowel medewerkers als externen. Trainingen, coaching en cursussen ontwerp ik en voer ik uit. Ik onderhoud de relaties met een groot aantal scholen, culturele instellingen en samenwerkingspartners.