Opleiding


Onderwijswetenschappen, Open Universiteit (2015-ntb)
In september 2015 hoop ik te starten met de premaster Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit.

 

Social Work: Culturele en Maatschappelijke Vorming, Hogeschool INHolland Rotterdam, 2011 – 2015
Tussen september 2011 en juni 2015 volgde ik de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming. De opleiding richt zich met name op methodieken en benaderingen om mensen in hun kracht te zetten. Hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen kan participeren in de maatschappij en mensen ondersteunen in het vinden van hun passie? Het werkveld is daarmee verspreid over de gehele maatschappij. De kerncompetenties die ik hier heb verwerfd zijn:
-    Verkennen, onderzoeken en analyseren
-    Contactleggen en begeleiden
-    Ontwerpen en ontwikkelen
-    Organiseren, netwerken en bemiddelen
-    Bedrijfsmatig & organisatiegericht handelen
-    Beleidsmatig & strategisch handelen
-    Eigen professionaliteit ontwikkelen
-    Het ontwikkelen van de beroepspraktijk en het beroepsmatig handelen
-    Profileren, legitimeren en maatschappelijke steun verwerven

In juni 2015 ben ik afgestudeerd met een 8,5 voor mijn eindscriptie en een 8,5 als gemiddeld eindcijfer. In mijn afstudeerjaar heb ik me gespecialiseerd in cultuureducatie. Ik heb een differentiatieminor Cultuureducatie gevolgd aan Hogeschool Windesheim.  Mijn afstudeeronderzoek was in opdracht van Westland Cultuurweb, met als thema het integreren van cultuureducatie met zaakvakken als rekenen en taal. Zie hier mijn Propedeutisch getuigschrift CMV en hier mijn Bachelor getuigschrift CMV.

 

HAVO, ISW Gasthuislaan, 2004-2010
Van 2004 tot 2010 heb ik op het ISW Gasthuislaan in ‘s-Gravenzande gezeten. Dit is een middelbare school voor HAVO en VWO. Klik hier voor mijn HAVO diploma. In het tweede jaar heb ik deelgenomen aan het verrijkingsprogramma. Ik zat toen op het Atheneum, omdat ik de extra uren graag wilde besteden aan muziekles in plaats van Grieks en Latijn. Na een jaar verdieping in muziektheorie en solfège heb ik toelating gedaan voor de juniorenklas van het Codarts Conservatorium in Rotterdam. Ik ben hier aangenomen en heb vervolgens gedurende twee jaar gitaar- en solfègeles gevolgd op het Conservatorium. Klik hier voor de toelatingspapieren conservatorium.

 

Trainingen & cursussen
Naast de officiële opleidingen heb ik diverse trainingen gevolgd:
-    ICC Train de Trainer (2015) bij het LKCA.
-    Internationaal onderhandelen (2014) bij het Clingendael Instituut.
-    Lobbyworkshop (2013) bij NJR.
-    Mediatraining 2012) bij NJR.
-    Typecursus, certificaat behaald (2001).