Nevenfuncties


2013-2015 Raad van Toezicht Westland Cultuurweb
Tussen 2013 en 2015 adviseerde ik bij Westland Cultuurweb vanuit mijn expertise en netwerk op het vlak van jongerenparticipatie en popmuziek de Raad van Toezicht. Westland Cultuurweb is een lokale netwerkorganisatie voor cultuurparticipatie en -educatie. Ze is vooral een samenbrengende partij, waarin kennisoverdracht centraal staat. Westland Cultuurweb ondersteunt culturele initiatieven vanuit het professionele- en amauteurveld. De speciale focus ligt op cultuureducatie, zowel binnen- als buitenschools, voor kinderen en jongeren tot 21 jaar.

Westland Cultuurweb zoekt ook naar samenwerkingsverbanden buiten de gevestigde orde. Er wordt gekeken naar culturele instellingen, scholen, overheden, bedrijven en particulieren.

 

2013-2014 Unicef Jongerengroep CEE/CIS
In september 2013 ben ik naar Istanbul geweest voor de UNICEF ‘Regional Adolescent and Youth Consultation on Education Equity and the Post-2015 Development Goals for Europe & Central Asia’. Uit deze conferentie wordt nu een groep gevormd. We adviseren het regionale UNICEF kantoor als het gaat om onderwijsgerelateerde zaken.

We hebben een statement geschreven over de post-2015 agenda in het algemeen en onderwijs in de post-2015 agenda. Vervolgens is de groep in oktober bij het schrijven van een Call for Action voor de ministers van onderwijs geweest, en van 6-8 november bij de regionale consultatie over de post-2015 ontwikkelingsagenda.

In december 2013 vond de regionale ministeriële onderwijsconferentie plaats met het onderwerp ‘Including all children in quality learning – closing equity gaps in basic education’. Tijdens deze conferentie mochten we een Youth Side Event organiseren. Ik was als Focal Point verkozen om deze taak op me te nemen. Check de blog over deze conferentie hier. Tijdens het side event droegen de jongeren uit de groep monologen en dialogen voor over hun onderwijservaringen.  We sloten we af met ‘We Build the World We Want’, een tekst over onderwijs die ik heb geschreven op ‘Born This Way’ van Lady Gaga. De songtekst vind je hier.

 

2013 Voorzitter UNESCO Council TEIMUN
In 2013 heb ik de UNESCO Council voorgezeten bij TEIMUN. TEIMUN is The European International Model United Nations. Het is een studentenorganisatie die tot doel heeft om studenten te onderwijzen over de Verenigde Naties. De stichting organiseert meerdere conferenties en workshops, maar het hoogtepunt is het jaarlijkse TEIMUN in de zomer. Hierbij komen honderden studenten van over de hele wereld samen in Den Haag voor een grote Model United Nations.

Als voorzitter heb ik de voorbereidingen voor de council samen met mijn mede-voorzitter Maarten Broekhof en de Nationale UNESCO Commissie gedaan. Dit betreft het vaststellen van de onderwerpen, het schrijven van de achtergrondsdocumenten en het nakijken van de standpuntdocumenten van de deelnemers. Tijdens de conferentie, die 7 dagen duurt, heb ik samen met Maarten de council voorgezeten. De drie agendapunten waren:

-    Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property
-    The Safety of Journalists and the issue of Impunity
-    Culture and Tourism in post-conflict situations and in countries in transition

Op de eerste twee onderwerpen zijn de deelnemers erin geslaagd om unaniem een resolutie aan te nemen.