Cultuureducatie met Kwaliteit in het Westland


Het is nu echt zover: ik ben gestart als ondernemer. Mijn eerste opdrachtgever is Westland Cultuurweb, waar ik aan de slag ga met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is een landelijke regeling waarin gewerkt wordt aan het versterken van cultuureducatie in het primair onderwijs. In het Westland werken we aan drie doelstellingen, namelijk 1) het creëren van een doorlopende leerlijn, 2) deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en 3) versterken van de relatie tussen het culturele veld en het onderwijs.

De leerlijnen theater, muziek en dans zijn al vergevorderd. Ik ga alle gemaakte lessen redigeren. Na de zomer moet vervolgens het culturele veld begeleid worden bij het invullen van de lessen die leerkrachten niet zelf kunnen geven, dat ga ik ook doen. Ik start bovendien in oktober met de coördinatie van de werkgroep erfgoed, en in januari met de coördinatie van de werkgroep beeldende kunst. Ook begeleid ik een aantal basisscholen in het Westland. Op één pilotschool begeleid ik het team in de implementatie, en verder ga ik bij nieuwe scholen langs om te bekijken hoe cultuureducatie kan worden geborgd in hun cultuurbeleid.

Een super toffe opdracht dus! Ik ga me vanaf september verdiepen in cultuureducatie in mijn differentiatieminor in de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming.

Zie de volgende links voor meer informatie:
Westland Cultuurweb, Kunstkracht 10, Cultuureducatie met Kwaliteit