Conferentie Global Partnership on Education


Van 24 t/m 26 juni 2014 ben ik naar Brussel geweest voor de Second Replenishment Conference van de Global Partnership for EducationUNICEF heeft me uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het doel van deze Replenishment Conference was het hernieuwen van de financiële ambities en toezeggingen. Tientallen landen kwamen hier naartoe om een nieuwe inzet op educatie uit te dragen en het financiële middelen te brengen.

Op deze conferentie was een jongerengroep aanwezig. Er waren, naast het uitdragen van een standpunt ter bevordering van jongerenparticipatie, twee kerntaken voor deze jongeren:

  1. Ideas wall. Er was een grote muur met ideeën waar de jongeren de bezoekers uitdaagden om na te denken over onderwijs voor meisjes, onderwijs in conflictsituaties, middelen voor onderwijs, uitgesloten groepen in het onderwijs en enablers voor leren.
  2. Youth zone. In een lounge-setting ontvingen jongeren beleidsmakers uit allerlei landen om te praten over het belang van jongerenparticipatie en het investeren in onderwijs.

Bovendien zijn er Youth Recommendations geformuleerd, zie deze hier.